Altres Tècniques

AURICULOTERÀPIA
 
L’Auriculoteràpia és una tècnica basada en el tractament de dolors, problemes i malalties a través de l’estimulació de punts reflexes ubicats en el pavelló auricular.
           
Hi ha parts del cos humà (peus, mans, ulls, orelles...) en les que tot el cos hi és representat, com si fos un mapa; en aquestes parts es reflecteix una imatge completa de l’organisme. Aquestes zones s’anomenen somatopies.
 
Els punts reflexes poden ser estimulats per vies molt diferents: 
  • Boletes magnètiques
  • Llavors
  • Làser
  • Petites agulles semipermanents
  • Xinxetes xineses semipermanents
  • Agulles acupunturals especials per la orella...
     
 
 
 
 
BIOMECÀNICA (Spinal Touch)
 
La Biomecànica és una teràpia manual, originària de California, especialment indicada per situacions de tensió emocional, així com per contractures musculars i dolor.
 
La Biomecànica té dos grans aventatges: 
  • És una tècnica molt suau, relaxant i respectuosa amb el pacient.
  • Els resultats es perceben de forma immediats, durant la mateixa sessió.

La Biomecànica és una tècnica molt efectiva. A través del contacte lleu sobre punts concrets, hom actua sobre el Sistema Nerviós, aconseguint una relaxació immediata de la musculatura profunda del cos.
 
El dolor, és a dir, les tensions, són fruit de les correccions que intenta fer el cos quan es desajusta. L’objectiu de la Biomecànica és permetre que el cos es recoloqui (a nivell de la articulació sacro-ilíaca) i retrobi el seu estat d’equilibri.
 


 
 
 
HINAISHIN-HO
 
Mètode basat en l’aplicació de petites agulles intradèrmiques per alleujar el dolor i la inflamació de punts determinats.
El tractament consisteix en la localització de punts de dolor (punts Ashi) i la colocació d’una agulla intradèrmica en aquesta punts. L’agulla es coloca en diagonal, just sota la epidermis, de forma que no produeixi cap sensació de punxada. Es protegeix amb esparadrap i es deixa posada durant 3-7 dies.
 
Les agulles produeixen un estímul al sistema de defensa del cos,  aconseguint així que es desinflamin els punts tractats.
 
Una persona amb les agulles posades fa vida totalment normal (activitats usuals, dutxa, gimnàstica...).
 
El mètode Hinaishin-ho va ser creat pel professor Kobei Akebane i és una eina molt efectiva per a tractar el dolor.
 
 
 

 
 
 
 
ITO THERMIE
 
Teràpia d’orígen japonès basada en l’aplicació de calor.
 
La seva essència és el calor produït per la combustió, mitjançant un senzill aparell (Reionki), d’un incens fet d’herbes medicinals.
 
El fet de cremar l’incens dins del Reionki evita el contacte directe de la pell amb la brasa i permet regular la intensitat de l’escalfor. La seva forma cilíndrica facilita el treballar sobre punts concrets, com ho fan l’acupuntura i el Shiatsu, però també es pot fer massatge general, en forma de fricció, en les diferents parts del cos i en el meridians acupunturals.
 
L’Ito Thermie és una tècnica molt agradable i relaxant creada pel Dr. Ito, metge i acupuntor japonès.
 
El calor directe relaxa la musculatura, provoca vasodilatació, estimula el sistema inmunitari, té efectes analgèsics, equilibra el sistema nerviós i augmenta la energia corporal.

 
 
      
 
 
Per formació en Ito Thermie: http://www.dojoasai.com/thermie/thermie.html
top