Tipologia de cursos

SHIATSU EN CAMILLA (24 hores)

Malgrat que el Shiatsu tradicionalment s'ensenya al terra (en un futon), la realitat de molts terapeutes és que treballen en camilla. Per tant, la demanda lògica ha estat aprendre directament el Shiatsu en camilla, evitant haver de fer adaptacions, en molts casos, conflictives.

Amb aquest esperit, ofereixo curso de Shiatsu directament en camilla. Cursos ràpids i eminentment pràctics. Són cursos adreçats a terapeutes manuals que vulguin enriquir el seu enfoc terapèutic utilitzant les eines del shiatsu, i/o aquelles persones que no vulguin dedicar-se professionalment a la teràpia manual però desitgin experimentar amb el seu entorn social d'una forma segura i tècnicament correcte.

En el curs de Shiatsu en camilla l'estudiant aprendrà la rutina bàsica de Shiatsu estil Namikoshi, de cos sencer


La durada dels cursos o els tallers pot ser molt variable i es pot dissenyar segons les necessitats de cada grup o col.lectiu:
 
Altres exemples de tallers:
 
Temari elemental:  (5 hores)    
 • Presentació del concepte de Shiatsu.
 • Història del Shiatsu.
 • Característiques tècniques de la pressió de Shiatsu.
 • Bases físiques i energètiques del Shiatsu.
 • Treball palmar en decúbit pro (esquena + cames).
 • Treball craneal.

Temari de bàsic:  (10 hores)  
 • Temari  del taller elemental  (el taller de 5 hores).
 • Treball palmar en decúbit supí (braços).
 • Treball facial.
 • Conceptes bàsics de Medecina Tradicional Xinesa.
 • Presentació dels meridians acupunturals.
 • Estiraments dels meridians energètics.
 
Monogràfics de treballs específics de Shiatsu (4 hores):  (és necessari uns coneixements prèvis mínims de Shiatsu)  
 • Treball en cadira (pacient assegut).
 • Shiatsu cervical i craneal en camilla.
 • Shiatsu sobre mans i peus.
 • Autoshiatsu.
 • Shiatsu facial per gent del món de la estètica ...

Taller d’Introducció al  Shiatsu (25 hores)

Part teòrica
:  
 • Situació del Shiatsu en la història i en l’actualitat.
 • Bases tècniques del Shiatsu.
 • Bases físiques i energètiques del Shiatsu.
 • Conceptes bàsics de Medecina Tradicional Xinesa.
 • Presentació dels meridians acupunturals.
 • Presentació dels principals punts d’acupuntura.
Part pràctica:   
 • Shiatsu palmar (decúbit pro i supí).
 • Shiatsu amb dits (decúbit pro).
 • Treball cranial.
 • Treball facial.
 • Treball sobre les mans.
 • Treball sobre els peus.
 • Estiraments dels meridians energètics.
top

Preguntes freqüents

ES POT FER SHIATSU AMB DONES EMBARASSADES?